Wielkopostne Czuwanie w duchu Taizé

               ODWOŁANE!
W piątek na godzinie 20:00 zapraszamy na Wielkopostne Czuwanie ze śpiewami kanonów Taizé. W planie: modlitwa, adoracja Krzyża, śpiewy kanonów.

Zaprasza
Młodzież

Kolędnicy Misyjni 2020

W Uroczystość Objawienia Pańskiego na ulicę naszej parafii wyruszyli kolędnicy misyjni już po raz trzeci. W tym roku mali parafianie poprzez swoje zaangażowanie pomogli swoim rówieśnikom z Amazonii. Mali parafianie nieśli radość Bożego Narodzenia w naszych Kościołach.

Czytaj dalej

Chór ATH z Bielska

W Niedzielę Chrztu Pańskiego w naszej parafii gościł chór Akademii Techniczno- Humanistycznej z Bielska Białej pod dyrekcją p. Jana Borowskiego. Poniżej wideorelacja z tego wydarzenia.

Młodzi Parafianie przez tydzień pod Świętym Krzyżem

Grupowe zdjęcie pod Bramą Królewską prowadzącą do Bazyliki Mniejszej fot. Agata Mynarz

W dniach 24-31 lipiec br. przedstawiciele grup parafialnych uczestniczyli w Rekolekcjach Parafialnych, które w tym roku przebiegały pod hasłem PRZYJACIEL JEZUSA. Przez ten czas przebywaliśmy dosłownie 2 km od najstarszego Sanktuarium, a obecnie Bazyliki Mniejszej z relikwiami Krzyża Świętego w Bielinach/ k. Kielc. Do tej świątyni przed wiekami zmierzali Królowie, przed każdą ważną bitwą. A co roku odbywa się w tym miejscu czuwanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Czytaj dalej

Odpust ku czci św. Wendelina

Jak co roku zgromadziliśmy się w lesie farskim w kaplicy św. Wendelina. We wspomnienie św. Marka modląc się o urodzaje. Lokalne uroczystości ku czci św. Wendelina odbyły się 25.04. br. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło ok. 1000 pielgrzymów. Kazanie wygłosił ks. Paweł Wawak, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach. Kaznodzieja zaprosił nas na drogę do świętości. 

Czytaj dalej