Kurs lektorski

Serdecznie zapraszamy młodzież klas 7 chętnych do służenia Panu przez posługę przekazywania Słowa Bożego przez Czytania mszalne i Psalmy.

Rozpoczęcie kursu 6.11 br., a zakończenie 30.11. br.

Kim jest lektor?

Służbę lektora należy uważać za najwyższy stopień liturgicznej służby ołtarza i należy ją rezerwować dla ministrantów starszych. Okres pobytu w klasie siódmej jest dobrym czasem do zbliżenia się jeszcze bardziej do Ołtarza Pańskiego, a dokładniej do Stołu Słowa Bożego.
Ważna jest formacja lektora, ponieważ dzięki niej posługujący wie, że ma czytać wyraźnie. Nie chodzi tu tylko o samo odczytanie, ale o coś więcej, aby czytać ustami, a uwierzyć sercem i wykonywać uczynkiem.
Więc lektor nie tylko czyta, ale przede wszystkim przekazuje, to czym żyje w życiu codziennym. Lektor powinien kierować się dwoma podstawowymi słowami: Światło i Życie. A przecież tym Światłem i Życiem jest Chrystus, którego on pragnie przez swoją posługę przekazywać.

Kim jest kantorka? Psałterzystka?

W liturgii mszalnej istnieją śpiewy, które mają szczególne znaczenie i których nie można równać z innymi śpiewami, tak zwanymi zmiennymi. Są to śpiewy międzylekcyjne. Składają się z psalmów, odpowiedzi i aklamacji. Śpiewy te odgrywają rolę medytacyjną po czytaniach. Śpiewy międzylekcyjne składają się z psalmów.
Ze względu na specjalną rangę to wykonuje je specjalny śpiewak zwany psalmistą lub psałterzystą.
Rzeczą najważniejszą w posłudze psałterzystki jest odpowiedni przekaz, gdyż psalm podobnie jak czytanie zwrócone jest bezpośrednio do wiernych. A to właśnie wierni mają rozumieć psalm i na niego odpowiadać. Dlatego miejsce wykonywania jest ambona i śpiew psalmu jest zarezerwowany dla kantora/psałterzysty specjalnie do tego przygotowanego.

Niech Maryja, Matka każdego z nas stanie się przykładem
dla nowych lektorów i kantorów. To przecież Ona nauczyła nas
słuchać i postępować zgodnie z Jego wolą.

Trzeba więc uwrażliwić na dzisiejsze niebezpieczeństwa i tendencje wypaczenia systemu wartościowania, zwłaszcza przez szerzącą się konsumpcyjną, oportunistyczną i bezideową postawę życia. (…) „kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto straci, zachowa je”(Łk 17, 33)

                                                                                ks. F. Blachnicki

Dodaj komentarz