Odpust ku czci Wniebowziętej

W uroczystość Wniebowzięcia NMP przeżywaliśmy w naszej parafii podwójną uroczystość sumę odpustową ku czci Wniebowziętej i dziękczynienie za sześcioletnią posługę księdza Roberta, który od najbliższej soboty rozpoczyna swoją posługę w parafii św. Macieja. W czasie tej uroczystości wraz z całą gminą na czele z wójtem gminy panem Januszem Pierzyną dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za tegoroczne plony.

W setną rocznicę Cudu nad Wisłą oraz w setną rocznicę św. Jana Pawła II spotkaliśmy się w rudzickim kościele, aby w pierwszym rzędzie oddać cześć Wniebowziętej, tak jak niegdyś nasi przodkowie przed stu laty. Sumie Odpustowej przewodniczył o. Rafał, Franciszkanin, który w tym dniu głosił w naszej parafii kazanie odpustowe. Zachęcał w nim, aby zobaczyć, że Bóg wkracza w życie Maryi. Bóg zaprasza Maryję do współpracy, wyjątkowy moment w życiu Maryi, bo jest zachęcona, aby uwierzyć, że Bóg ma dla niej całkiem inny plan – podkreślał kaznodzieja – Maryja jest osobą, która słucha i uczy mnie, aby słyszeć to co Bóg do mnie mówi. Kaznodzieja zachęcał nas, abyśmy zobaczyli wiarę Maryi i o taką wiarę prosili w naszym życiu. To jest droga dla Ciebie, aby prosić Maryje o wstawiennictwo, żeby wyprosiła nam dar wiary i umiejętność Słuchania Słowa Bożego. – zachęcał w kazaniu.

W trakcie sumy odpustowej dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za tegoroczne plony wraz z władzami gminy i powiatu. Obecnymi na Mszy Świętej byli: wójt Gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna, Przewodniczący rady powiatu pan Jan Borowski, Przewodniczący Rady Gminy i sołtys wsi Rudzica pan Czesław Machalica.

Na zakończenie przed procesją wokół kościoła przedstawiciele parafialni i z dekanatu jasienickiego podziękowali księdzu Robertowi Szymocha za sześcioletnią posługę w naszej parafii oraz za posługę dekanalnego Duszpasterza Młodzieży. Życzymy księdzu Robertowi ewangelizacyjnego zapału na nowej placówce.

Całość zakończyliśmy odśpiewaniem Te Deum Laudamus w dziękczynieniu Bogu za tegoroczne plony.

red.