Kolędnicy Misyjni 2020

W Uroczystość Objawienia Pańskiego na ulicę naszej parafii wyruszyli kolędnicy misyjni już po raz trzeci. W tym roku mali parafianie poprzez swoje zaangażowanie pomogli swoim rówieśnikom z Amazonii. Mali parafianie nieśli radość Bożego Narodzenia w naszych Kościołach.

W akcje kolędowania misyjnego włączyły się członkinie dziecięcej grupy Dzieci Maryi. Jak co roku wydarzeniu towarzyszyła scenka, którą dzieci przedstawiały na każdej Mszy Świętej w Uroczystość Trzech Króli. Po Mszy Świętej o godzinie 8 w Iłownicy, tak zwanej Mszy Rozesłania Kolędników Misyjnych, której przewodniczył ks. Proboszcz dzieci wyruszyli od strażnicy w Landeku w stronę ulicy Pszczelarskiej, aż do granicy parafii z Ligotą, co możemy zobaczyć na powyższym filmie.

Na pozostałych mszach kolędowały pozostałe grupy z Dzieci Maryi z Rudzicy. W trakcie każdej Eucharystii wybrzmiewały kolędy naszej scholi, którzy grali na początku, w trakcie i na końcu scenki. Dzieci przygotowały się bardzo dobrze do tego wydarzenia i swoim zapałem ewangelizacyjnym i misyjnym budzili wiele serc parafian do pomocy duchowej i materialnej. Warto podkreślić ich zapał i zaangażowanie. Poprzez swoje zaangażowanie w sposób duchowy połączyli się ze swoimi rówieśnikami z oddalonej o kilka tysięcy kilometrów Amazonii.

Na zakończenie kolędowania misyjnego przedstawiciele naszych kolędników udali się do Skoczowa na diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych. W Skoczowie rozpoczęliśmy spotkanie od Mszy Świętej w kościele śś. Piotra i Pawła, a następnie nawiedziliśmy miejsca związane ze św. Janem Sarkandrem. Kolejno muzeum pamięci Świętego ze Skoczowa, a następnie kościół w którym ponad 400 lat temu ochrzczono Jana Sarkandra, tzw Szpitalik.

Następnie udaliśmy się do sali OSP w Kiczycach, gdzie mogliśmy zobaczyć pozostałe grupy kolędnicze, które również w tym dniu obrały kierunek Skoczów. Więcej o tym wydarzeniu na stronie Gościa Niedzielnego: Kolędnicy misyjni diecezji już wiedzą, w jakim języku mówi Pan Bóg! – Gość Bielsko-Żywiecki.

Galeria:

Podczas tegorocznej zbiórki zebraliśmy: 9710 zł.

red.