Apostolstwo Dobrej Śmierci - parafia Rudzica

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy
Przejdź do treści
Porządek Mszy Św.
w Niedziele i Święta:
 w Rudzicy: 6:30, 9:30, 11:00
  w Iłownicy: 8:00, 18:00
W dni powszednie:
w Rudzicy
poniedziałek, wtorek,czwartek, sobota
18:00
środa 6:30
piątek 8:00
W I piątek miesiąca dodatkowo o 18:00
w I sobotę miesiąca dodatkowo o 6:30
   w Iłownicy piątek o 17:00

DLA POTWIERDZENIA NAJLEPIEJ GODZINY MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWDZAĆ
W INTENCJACH MSZALNYCH.
Kancelaria
Czynna codziennie po Mszach Świętych
z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
Numer konta parafialnego
89 1050 1083 1000 0022 1237 7390

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Grupy w Parafii
Msza św. w intencji żywych i zmarłych
z Apostolstwa Dobrej Śmierci
w I poniedziałek miesiąca
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:

– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego…

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej


Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Przy każdej tajemnicy odmawia się:
„Ojcze nasz” + 7 razy „Zdrowaś Maryjo” + „Chwała Ojcu”

1. Proroctwo Symeona – owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
2. Ucieczka do Egiptu – owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
3. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni – owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż – owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży
5. Śmierć Jezusa na krzyżu – owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego – owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy
7. Złożenie Jezusa do grobu – owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała: 3x Zdrowaś Maryjo

Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

ADS wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Wróć do spisu treści