Błogosławieństwo nowych lektorów i kantorów

W dniu 30.11.2017 w święto św. Andrzeja Apostoła na Mszy Świętej szkolnej Liturgiczna Służba Ołtarza miała swoje święto. W tym dniu 3 lektorów i 8 kantorek przyjęło błogosławieństwo. Od tego dnia podejmują posługę przy Ołtarzu jako czytający Słowo Boże i śpiewający psalmy. 

W liturgii Słowa tego dnia wybrzmiały słowa św. Pawła: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, Tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa.(Rz 10, 17). Ci, którzy mają być głosicielami Słowa Bożego, mają być także ludźmi wiary.

Święty Hieronim – przywołał kaznodzieja – doskonale powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa. A przecież wy odpowiedzieliście na Słowa Chrystusa Pójdź za mną! Przez rozpoczęcie i ukończenie kursu.

Na zakończenie obrzędu błogosławieństwa młodzi wypowiedzieli przed całym zgromadzeniem przyrzeczenie wierności i gorliwości: Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej i kantorskiej * przyrzekamy powierzone zadania * wypełniać gorliwie i sumiennie, * przyrzekamy przekazywać wyraźnie Słowo Boże i według Niego żyć. Amen.

Nowym lektorom i kantorom życzymy wytrwałości, sumienności i gorliwości w posłudze Słowem Bożym zgromadzonym na każdej Mszy Świętej. Aby nigdy ich nie zabrakło przy Ołtarzu Pańskim.

Dodaj komentarz