Boże Ciało – Najcenniejszy Skarb

Pierwszy czwartek miesiąca, dzień w którym wspominamy wydarzenia z Wieczernika. Moment ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W I czwartek miesiąca czerwca wypadło Boże Ciało, czyli Uroczystość Najdroższego Ciała i Krwi Chrystusa, a jak podkreślił ks. Mateusz, że jest to najcenniejszy skarb dany nam przez samego Boga. 

W I pierwszy czwartek miesiąc zgromadziliśmy się wokół  naszego Kościoła parafialnego, aby celebrować Eucharystię. Msze Świętą rozpoczęliśmy procesję do 4 ołtarzy ulokowanych w tradycyjnych miejscach. Dane nam było po dwóch latach przejść z Chrystusem przez ulicę naszej parafii.

Wydarzenie zgromadziło wielu wiernych, którzy pragnęli uwielbić Boga w najcenniejszym skarbie – o którym mówił ks. Mateusz w homilii podczas Mszy Świętej. Na tej Mszy Świętej zgromadziły się poczty sztandarowe, dzieci komunijne wraz z rodzicami, dzieci sypiące kwiaty, Dzieci Maryi, Służba Liturgiczna.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie jeszcze bardziej ożywiło naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w tej małej kruszynie Chleba – On daje nam siebie w całości.

Red.
Foto: AF

Relacja zdjęciowa z tego wydarzenia: