I Komunia Święta

„Kościół bowiem rodzi się z Eucharystii. Kościół żyje z Eucharystii. Eucharystia tworzy Kościół. Równocześnie Kościół sprawuje Eucharystię.”(św. Jan Paweł II)

Sakrament Eucharystii – i towarzysząca temu Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  – nazywany jest pierwszym pełnym uczestnictwem w Eucharystii. Pierwsza Komunia niczego nie kończy, jak każdy sakrament tworzy niezatarte znamię na duszy młodego człowieka. W tym przypadku jest to stała obecność Chrystusa w Sercu Dziecka.

Zadaniem rodziców, który podjęli w trakcie sakramentu Chrztu swojego dziecka, że po katolicku wychowają swoje dziecko. Więc co za tym idzie? Rodzice winni skoncentrować swoją uwagę na przeżywaniu z dzieckiem tęsknoty za Jezusem, który przebacza grzechy. Kolejnym zadaniem jest budowanie w swoich rodzinach atmosfery wdzięczności i miłości za eucharystyczny pokarm. Dziecko powinno uświadamiać sobie, że najważniejszy jest Pan Jezus.

Katecheza w szkole jest wystarczająca do tego, żeby dziecko zrozumiało jak ważny jest aspekt zjednoczenia z Bogiem. I choć będzie to intensywny rok przygotowań, to dziecko nie powinno utracić w sobie tęsknoty za Bogiem. Mówmy dziecku o przeżywaniu przez nas każdej Mszy Świętej. Od tego zależy jak ja dorosły przeżywam Eucharystię? Dziecko powinno się skoncentrować na miłości Boga do niego, a nie na zewnętrznym przygotowaniu, prezentach.

Dlatego po tym uroczystym Dniu rodzice nie powinni przestać interesować się katechetyczną edukacją dziecka. Napięcie nerwowe i zmęczenie się rodziców, spowodowane balastem niepotrzebnych przygotowań, a także powiązany z tym duży wydatek pieniężny.

Dlatego na tej stronie będziemy zamieszczać potrzebne materiały do właściwego przygotowania swojego dziecka: