Intencje

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.10.2021

6.30

Za ++ Zofię Wątroba, Martę i Jerzego Król, syna Franciszka

9.30

W intencji Jadwigi i Edwarda z okazji 45 rocznicy ślubu

W intencji dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszych szkół

11.00

Za ++ Franciszka i Bronisławę Zahradnik, rodzeństwo, rodziców z obu stron

16.30

Za ++ Wiktora i Anielę Holisz, córkę Irenę, pokrewieństwo

8.00 Iłownica

W intencji Janusza w 60 rocznicę urodzin

18.00 Iłownica

Za ++ Emilię i Alberta Sojka, rodziców, teściów, syna Franciszka, synowe Alicję i Małgorzatę, dusze w czyśćcu cierpiące

PONIEDZIAŁEK, 18.10.2021, Święto św. Łukasza, Ewangelisty

18.00

Za + Mariolę Feruga

Za ++ Alojzję i Wiktora Stusek, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodziny, Krystynę Słuchocką

WTOREK, 19.10.2021,

18.00

Za + Dorotę Lorańczyk

Za + Erwina Hanzlik w 1 rocznicę śmierci

ŚRODA, 20.10.2021, Wspomnienie św. Jana Kantego

6.30

Za + Józefa Siąkała w 1 rocznicę śmierci

12.00

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji emerytów i rencistów

Za ++ emerytów i rencistów

CZWARTEK, 21.10.2021

17.00

Za + Małgorzatę Duźniak w 1 rocznicę śmierci

Za + Krzysztofa Biłka

PIĄTEK, 22.10.2021, Uroczystość św. Jana Pawła II

6.30

Za + Tomasza Jordan

8.00 Iłownica

W intencji Bernadety i Andrzeja w 40 rocznicę ślubu

17.00 Iłownica

SUMA ODPUSTOWA

1. Za parafian

2. Za + Józefa Tomiczek

3. Za + Agnieszkę Grzybek

SOBOTA, 23.10.2021, Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego

13.00

Ślub Jolanta Korpalska – Jerzy Krzempek

18.00

W intencji Marcina z okazji 40 rocznicy urodzin

Za ++ Franciszka i Franciszkę Dziadek i ich rodziców

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 2410.2021

6.30

Za ++ Franciszka Jochacy w 3 rocznicę śmierci, rodziców, syna, córkę, bratową

9.30

1. Za + Helenę Dronka – od męża Wiesława, syna Marcina i córki z rodzinami

2. W intencji Heleny z okazji 95 rocznicy urodzin (ks. Jan Gustyn)

11.00

Za + Karola Ferugę w 2 rocznicę śmierci

16.30

Za ++ Bronisławę i Jana Szumińskich, rodziców, teściów, + Józefa

8.00 Iłownica

Za ++ Józefa Czylok, matkę Joannę, Franciszka Szkorupa, rodziców

18.00 Iłownica

Za ++ Franciszka i Agnieszkę Gawlas, rodzeństwo, rodziców z obu stron, wnuczkę, ++ Antoniego Kajstura, Alojzję i Wilhelma Wrona, synową i zięcia