Odpust ku czci św. Jana Pawła II w Iłownicy

Dziś w kościele w Iłownicy odbył się odpust ku czci patrona kościoła św. Jana Pawła II. Mimo deszczu uczciliśmy patrona iłownickiego kościoła poprzez udział w procesji i odśpiewanie uroczystego Te Deum.
Kaznodzieją odpustowym był franciszkanin o. Abraham Jerzy Sobkowski z Cieszyna. 

Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych. (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.)

Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Tak bardzo wielu inspirowanych jest przez tego wielkiego patrona. Kaznodzieja odpustowy w Słowie skierowanym do naszych parafian powiedział swoje świadectwo spotkania z Janem Pawłem II.

Słowo kaznodziei
Na początku swojego Słowa powiedział, że każdy z nas w jakiś sposób spotkał Papieża polaka. Czy to dzięki Telewizji, Radiu? Czy to dzięki zachwyceniu się jednym z wielu pism, które po Nim pozostały. Następnie podzielił się swoim osobistym świadectwem spotkania z patronem naszego kościoła.
Było to podczas formacji seminaryjnej – mówił swoje świadectwo kaznodzieja -, kiedy został wysłany na ostatni rok studiów do Ziemi Świętej. Został oddelegowany do przygotowania miejsca do sprawowania w miejscu Ostatniej Wieczerzy, która spożył Chrystus wraz z Apostołami. Było to z okazji jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej.
Wtedy to spełniał on obowiązki akolity na tej Mszy Świętej. Utkwiło mu w pamięci spojrzenie Papieża po Komunii Świętej kiedy podszedł do Niego z Lavabo. Wtedy nie wiedział, co ma robić, bo Ojciec Święty przez dłuższą chwilę miał ręce przyłożone do twarzy.

Uroczysta Suma Odpustowa

O godzinie 11:30 odbyła się Suma Odpustowa, którą przewodniczył o. Abraham. Kapłanami koncelebrującymi byli: ks. Jacek Wójcik proboszcz i ks. Antoni Wawrzeczko, nasz rodak, który przebywa na urlopie, a na co dzień pracuje na Madagaskarze.
Mimo deszczowej pogody wyszliśmy na procesje czcząc w ten sposób naszego Patrona. W Uroczystości wzięli udział liczne poczty sztandarowe: Górnicy, Myśliwi, Strażacy itd.
Pamiętajmy o słowach Naszego Świętego Rodaka, gdyż pozostawił wielkie dziedzictwo:

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. (Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)

Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Janie Pawle miej w opiece naszą parafię.

Kilka zdjęć z procesji:

Dodaj komentarz