Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA ADWENTU

27.11.2022

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy przeżywanie okresu Adwentu, który jest czasem modlitewnego oczekiwania na przyjście Pana.

2. Zapraszam do uczestniczenia w Mszach św. Roratnich, które będą w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 17.00.

3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św., w piątek od 16.00. Spowiedź dla dzieci w czwartek od 16.15.

4. W czwartek 1 grudnia zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 wszystkich należących do grup duszpasterskich w parafii, a po Mszy św. w salce spotkanie przedstawicieli tych grup z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej ks. Piotrem Hoffmannem.

5. Za tydzień w niedzielę wspomnienie liturgiczne św. Barbary. Zapraszamy górników i ich rodziny na Mszę św. o godz. 9.30 w kościele w Rudzicy.

6. Po Mszach św. można nabyć w zakrystii opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; składane ofiary będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i paczki dla chorych i potrzebujących.

7. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji, a po Mszach św. dodatkowa ofiara na potrzeby kościoła na Wschodzie, o zbieranie ofiar proszę należących do Koła Misyjnego.

8. Zapisy na kolędę od przyszłej niedzieli w zakrystii – do IV Niedzieli Adwentu.

9. W piątek o sprzątanie kościoła w Iłownicy proszę mieszkańców Iłownicy Kępa II.

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła w Iłownicy, złożone dziś ofiary i wszelką pomoc. Wszelkie dobro niech Pan Bóg wynagrodzi.