Święto Patronalne ,,Dzieci Maryi”


We czwartek 7.12.br w przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP odbyło się doroczne święto patronalne dla Dzieci Maryi. W tym dniu nowi członkowie otrzymali medaliki z białą tasiemką, jako znak oddania się Matce Bożej. 

Święta Katarzyna Laboure tak napisała o cudownym medaliku:
Najświętsza Panna] Stała w jedwabnej sukni w kolorze jutrzenki. Stopy jej spoczywały na kuli, której widziałam zaledwie połowę, w rękach wzniesionych na wysokości piersi trzymała lekko kulę, oczy wzniesione ku niebu. Jej postać była niezwykle piękna, nie umiałabym jej opisać. Nagle zauważyłam na jej palcach pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe, inne mniejsze. Rzucały one promienie, jedne piękniejsze od drugich. Nie potrafię wyrazić tego, czego doświadczyłam i co widziałam: piękna i niezwykłego blasku promieni. Głos wewnętrzny mówił mi: Te promienie to symbole łask, jakich udzielam osobom, które mnie o nie proszą. Dziecko moje lubię udzielać łask. Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się jakby owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. I dał się słyszeć głos: Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością. W jednej chwili wydało mi się, że obraz się odwrócił. Zobaczyłam drugą stronę Medalika: litera „M” z krzyżem powyżej, niżej dwa serca: jedno otoczone koroną, a drugie przebite mieczem, wokół było dwanaście gwiazd.

Na Mszy Świętej Szkolnej 20 członków dostało medaliki białe, które są początkiem formacji w grupie. Kolejny etap to medaliki żółte, które dostało 10 dziewczynek. Medalik Niepokalanej z różową tasiemką dostało troje dzieci.

Zielony kolor otrzymały 2 dziewczynki, po którym to można rozpocząć kurs na animatora Grupy. 7 Animatorek I stopnia otrzymało medaliki z tasiemką koloru niebieskiego. 

Figurę Niepokalanej otrzymały animatorki, które są po kursie Animatorskim, tzw. KODzie: Wiktoria Staszko, Julia Borowska, Karolina Giemza, Alicja Mżyk i Katarzyna Parada. Już teraz życzymy im, aby Matka Boża, którą otrzymały strzegła ich i przypominała, że zawierzyli swoje życie Niepokalanie Poczętej.

Kilka zdjęć z tego wydarzenia:

Dodaj komentarz