Transmisja zostaje uruchomiona 10 minut przed Mszą, prosimy wtedy o odświeżenie strony!!!

Godziny Mszy Świętych zapisane w ogłoszeniach.
Osoby zgromadzone w kościele i na cmentarzu mają zachować odległość
minimum 1,5 m oraz mieć zasłonięte maseczką usta i nos.