Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

05.04.2020

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Wielki Tydzień. Najważniejsze dni tego tygodnia są zarazem największymi dniami Roku Liturgicznego – są to Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Święte Triduum Paschalne to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK – to pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, a także wspomnienie modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, pojmania i uwięzienia Jezusa.

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

WIELKI PIĄTEK to pamiątka męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

O godz. 9.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy.

WIELKA SOBOTA

O godz. 18.00 rozpoczniemy Wigilię Paschalną w noc Zmartwychwstania Pańskiego, na którą składa się poświęcenie ognia, paschału, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Liturgia Eucharystyczna.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO O godz. 6.00 Rezurekcja i Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego. W ten dzień będą jeszcze Msze św. w Rudzicy o godz. 8.00, 9.30 i 11.00, a w Iłownicy tylko o 12.30. Po południu nie będzie Mszy św.

3. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Diecezjalnego Celebracje Triduum Paschalnego mają być sprawowane według miejscowych terminów tylko w kościołach parafialnych bez udziału wiernych. Nie wolno w czasie Triduum Paschalnego korzystać z posługi ministrantów i lektorów. Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie. Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.

4. Prosimy o udział w celebracjach poprzez telewizję, a także na naszej stronie internetowej www.parafiarudzica.org.pl. Transmisje Mszy św. w niedziele z kościoła w Rudzicy, w tygodniu transmisja Mszy św. wieczornej. Przypominamy, iż biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządza także, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej, jednak nie więcej niż 5 osób.(Triduum Paschalne – bez udziału wiernych).

5. W parafii, zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza, nie będzie spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.