Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

10.03.2019

Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Niech ten czas pokuty i nawrócenia będzie okazją do wewnętrznego wycisze­nia, modli­twy pełnienia uczynków chrze­ścijańskiego miłosierdzia i korzystania z pełni łask, które płyną z sakramentów św, zwłaszcza z Eucharystii i pokuty.

1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Nabożeństwach Pasyjnych.

Droga Krzyżowa: dla dzieci – w czwartki po Mszy św. szkolnej

dla dorosłych w piątki o 16.30 w Rudzicy,

w Iłownicy po Mszy św. o g. 17.00

Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne – w niedziele o 15.30

Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 6.00

Rekolekcje Wielkopostne: od 7 do 10 kwietnia.

2. W zakrystii można składać wypominki za zmarłych, za których modlić się będziemy podczas Drogi Krzyżowej.

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Koła Misyjnego.

4. W piątek, III miesiąca, po Mszy św. o 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

5. W czwartek, 21 marca, po Drodze Krzyżowej, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne Kręgu Biblijnego.

5. W przyszłą niedzielę dodatkową ofiarą po Mszach św. wspieramy dzieci Afryki.

6. Osoby, które chcą się nauczyć gry na gitarze, zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek po wieczornej Mszy św.

7. W piątek o sprzątanie kościoła w Iłownicy proszę mieszkańców Landeka od p. Szpernol do p. Kopeć

8. Dziękuję za złożone dziś ofiary, za sprzątanie kościoła w Iłownicy i za wszelką pomoc. Wszelkie dobro niech Pan Bóg wynagrodzi.